Rapworkshops na schooltijd

In het kader van de verlengde schooldag nodigde Nautilus College Radioweg afgelopen schooljaar Timeskool uit om twee middagen in de week na schooltijd rapworkshops te verzorgen voor leerlingen.

Het eindresultaat: deze mooie clip.