Klachten

Binnen Eduvier kunt u in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider of de directeur van de school of afdeling. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad).

Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
E info@onderwijsgeschillen.nl
I www.onderwijsgeschillen.nl

Het staat u ook vrij uw klacht direct te laten onderzoeken door deze deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval zal de commissie Eduvier bij de klachtafhandeling betrekken.