Passend onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs zorgen de samenwerkende scholen in een regio dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt. Dit doen ze in samenwerkingsverbanden voor primair of voortgezet onderwijs.

Toelaatbaarheid

Om toegelaten te worden tot één van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs van Eduvier heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband in zijn of haar woonplaats nodig.

Samenwerkingsverbanden

Omdat de leerlingen van Eduvier uit verschillende regio’s komen en we zowel speciaal, als voortgezet speciaal onderwijs verzorgen, participeren we actief in verschillende samenwerkingsverbanden in Flevoland:

  • PO en VO Almere
  • VO Lelystad
  • PO Lelystad/Dronten
  • PO NOP/Urk
  • VO NOP/Urk/Lemsterland

Daarnaast werken we samen met samenwerkingsverbanden in andere regio’s, waaronder SWV VO IJssel Vecht en SWV VO West Friesland. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende regio geen passende school gevonden kan worden.