ANBI

Eduvier is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. Onderstaand onze ANBI-gegevens.

KvK nummer: 41023804

RSIN nummer: 8871619

Bestuurssamenstelling: Organisatie

Beleidsplan: Kwaliteit

Beloningsbeleid: Cao

Doelstelling: Missie en visie

Verslag van activiteiten & financiële verantwoording:  Jaarverslag

Contactgegevens: Contact

Publicatieplicht: Formulier 2020