Arbeidstoeleiding

Leerlingen die een praktijkgerichte opleiding volgen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Op de verschillende praktijklocaties en door middel van stages leren ze meer over een vak, over werken en vooral hoe het is om als collega’s in een arbeidssituatie met elkaar om te gaan.

Naast arbeidstoeleiding van leerlingen op de scholen verzorgt Eduvier leerwerktrajecten voor jongeren en (jong) volwassenen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen.

Met de ontwikkeling van de Avondschool willen we onze ervaring in met name het praktijkonderwijs breder gaan inzetten.