Onderwijs en Jeugdhulp

De Stedenschool verzorgt het onderwijs aan jongeren in de Justitiële Jeugdinrichting ( JJI) Lelystad, onderdeel van Pluryn/Intermetzo. Jongeren die geplaatst worden in de JJI Lelystad krijgen automatisch een plek op de Stedenschool en gaan vanzelfsprekend naar school, ongeacht of ze leerplichtig zijn of niet.

Op school streven we ernaar de talenten van de leerlingen verder te ontwikkelen. Met als doel hun kansen te vergroten op het vinden van een passende baan of vervolgopleiding én een acceptabele plaats in de maatschappij.

De medewerkers van de Stedenschool voeren veel overleg met de hulpverleners van de JJI Lelystad. De mentor van de groep en de mentor van school werken nauw samen in het begeleiden van de leerling.