(Voortgezet) speciaal onderwijs

Net als reguliere scholen werken we met onze leerlingen aan hun toekomst; de overstap naar vervolgonderwijs, een baan of een zelfstandig bestaan. Wat is er dan zo speciaal aan ons onderwijs?

Talent ontwikkelen

In kleine klassen stemmen we het onderwijs af op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten staat centraal. Naast de reguliere vakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met je talenten en beperkingen, zowel op school als thuis en in je vrije tijd. Soms gebeurt dit in samenwerking met jeugdhulpverleners.

Je thuis voelen

Om de school en de lessen overzichtelijk te maken, werken we met heldere afspraken en een duidelijke structuur. Ook op de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben de leerlingen een vaste klas en een mentor die een groot deel van de lessen verzorgt. Doel is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en goed kunnen leren.

Deskundige begeleiding

De leraren en mentoren op de scholen zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of autisme. Samen met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en gedragswetenschappers stimuleren en ondersteunen ze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Samen met

Samenwerken is een belangrijk thema. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de school. We werken nauw samen met ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling jeugdzorg krijgt, of nodig heeft, werken we nauw samen met de betreffende organisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen.