Kwaliteit

In schooljaar 2020-2021 werkten de scholen en afdelingen van Eduvier samen aan een strategisch manifest  waarin de stichtingbrede ambities voor de komende 4 jaar uiteen worden gezet.  Het manifest is een kader  aan de hand waarvan de verschillende locaties van Eduvier zich verder kunnen ontwikkelen.

Mee Doen! dat is waar het om gaat. Elke leerling verdient een onderwijsplek waar hij of zij kan  groeien, zich ontwikkelen, uitvliegen en Mee Doen in onze maatschappij. Juist ook die leerlingen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Mee Doen, doen we ook als organisatie. Samen met collega scholen en andere samenwerkingspartners zoeken we naar de beste oplossingen voor onze en andere leerlingen. Onze gespecialiseerde kennis en vaardigheden bouwen we uit en delen we met anderen.

Hoe we onze doelen gaan bereiken, leggen we vast in het organisatie implementatieplan, de schoolplannen en bijbehorende jaarplannen. We monitoren de realisatie van de plannen, evalueren jaarlijks de resultaten en bewaken dat initiatieven binnen de begroting passen.