Kwaliteit

Het plan ‘Expeditie Eduvier 2020, samen op reis’ bevat onze ambities en speerpunten en beschrijft wat we in 2020 bereikt willen hebben. Dit¬†strategische koersplan is opgebouwd uit vijf domeinen.

Hoe we onze doelen gaan bereiken, leggen we vast in het organisatie implementatieplan, de schoolplannen en bijbehorende jaarplannen. We monitoren de realisatie van de plannen, evalueren jaarlijks de resultaten en bewaken dat initiatieven binnen de begroting passen.

In 2019 blijven verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en de borging daarvan prioriteiten van beleid. Verdere professionalisering van onze medewerkers, afstemming van onze organisatie op ontwikkelingen rondom passend onderwijs, intensivering van de samenwerking onderwijs-jeugdzorg, versterking van de interne kwaliteitszorg en het ontwikkelen van (interne) audits zijn hierbij speerpunten.