Missie en visie

Waar staan we voor

Eduvier wil kinderen en jongeren met een extra onderwijs ondersteuningsvraag als gevolg van ernstige gedragsproblemen toerusten voor de toekomst. We zetten ons met passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in. We staan voor een planmatig, persoonlijk en passend perspectief voor elke leerling en elke jongere. De onderwijsbehoeften en onderwijsondersteuningsvraag van de jongere liggen aan de basis van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod. Hierbij worden we ondersteund door versterkende partners, waaronder jeugdhulpverlening.

De ontwikkeling van de leerling is ons uitgangspunt van handelen, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat. Binnen die context streven we naar een persoonlijk perspectief voor elke leerling met ernstige gedragsproblematiek en/of leermoeilijkheden die aan ons wordt toevertrouwd. Dit opdat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen en kan integreren en functioneren, met als einddoel actieve participatie in de maatschappij. Vanuit directe betrokkenheid hanteren wij in hun leeromgeving een ontwikkelingsgerichte en een opbrengstgerichte aanpak. De leerling bereikt niet alleen acceptatie van zijn belemmeringen, maar leert bovenal deze te hanteren en zich actief te richten op het ontdekken en benutten van zijn of haar talenten en mogelijkheden.

Eduvier werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren, aan de realisatie van de onderwijstrajecten op maat.

Wat doen we

Eduvier is dé onderwijsinstelling in Flevoland die kinderen en jongeren met een (tijdelijke) ernstige gedragsbeperking, een stoornis in het autistisch spectrum of psychiatrische problematiek, dan wel met (ernstige) leermoeilijkheden in de leeftijd van 3 tot 20 jaar (en soms tot 27 jaar) onderwijst en begeleidt in een uitdagende leer- en werkomgeving. Een omgeving waarin zij zich thuis en veilig voelen en waar zij hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen. Versterking van hun eigen kracht door intensieve (soms individuele) begeleiding maakt dat ze hun talent ontdekken en gaan gebruiken om perspectief te krijgen op hun toekomst in de maatschappij.

Onze specifieke kwaliteiten, tot uiting komend in ons personeel, ons vakmanschap en de kwaliteit van onze dienstverlening, zijn drie onmisbare elementen om onze doelen te bereiken.