Entree Arbeid

Entree Arbeid in Lelystad is een entreeopleiding die gericht is op uitstroom naar werk. De partners in de  ‘Ketensamenwerking Kwetsbare Jongeren’ startten dit traject om jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs op weg te helpen naar een baan.

Met de jongeren kijken we wat hun talenten zijn en waar hun kansen liggen. Ze leren de beroepsvaardigheden die ze nodig hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen ze taal- en rekenles, gericht op het werk dat ze gaan doen en besteden we aandacht aan burgerschap. De jongeren stromen meestal door naar de arbeidsmarkt en soms naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Samen met partners

Entree Arbeid is een programma van de Ketensamenwerking Kwetsbare Jongeren (KKJ). De partijen die zich hieraan verbonden hebben zijn MBO College Lelystad, Eduvier onderwijsgroep, Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), gemeente Lelystad, Groenhorst Lelystad en Werkbedrijf Lelystad. ​

Op de praktijklocatie aan de Vaartweg in Lelystad zijn Eduvier en Werkbedrijf Lelystad gehuisvest. In samenwerking met het MBO College Lelystad bieden we de jongeren hier een passende leer- en werkomgeving en de benodigde professionele ondersteuning. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met werkgevers, om een succesvolle uitstroom naar werk te realiseren.