Aanmelden

Om onderwijs te kunnen volgen op één van de scholen van Eduvier heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring.

De reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven verzorgt de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij de betreffende school. Samen kijken we welke leerroute en locatie het beste past bij uw zoon of dochter.

Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.

Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk om via Eduvier een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat een schoolverlater uit het basisonderwijs direct doorstroomt naar één van de scholen van Eduvier.

Als bovenstaande van toepassing is, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken we hoe het vervolgtraject eruit komt te zien.

Huidige leerlingen

Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt vragen we, indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan.