Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Eduvier onderwijsgroep aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. De informatie op www.eduvier.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Eduvier onderwijsgroep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de Eduvier website of voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Een bezoeker mag niets uit de teksten, grafische voorstellingen of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Eduvier onderwijsgroep.

Verwijzingen naar websites of andere informatiebronnen die niet door Eduvier onderwijsgroep worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Eduvier onderwijsgroep kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites of informatiebronnen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en of diensten die daarop worden aangeboden.