Een opleiding volgen, ook als leren lastig is

Leren lassen, werken in de keuken, of in de logistiek. In deze richtingen start de Avondschool in Lelystad in november een nieuwe serie cursussen voor mensen voor wie het volgen van een opleiding niet vanzelfsprekend is. Daarnaast kunnen mensen die nog niet goed Nederlands spreken, maar dit wel willen leren, komen oefenen in de Taalklas.

Leren door te doen

De Avondschool verzorgt praktijkgerichte opleidingen voor volwassenen, waarin leren door te doen centraal staat. Ervaren docenten en instructeurs geven praktijkgericht les. Er is tijd en aandacht voor individuele begeleiding, zowel voor het praktijk- als het theoretische gedeelte. Dit zorgt ervoor dat de opleidingen ook geschikt zijn voor mensen die een reguliere opleiding niet aandurven, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met de theorie en het tempo waarin deze opleidingen gegeven worden.

Ervaring inzetten voor andere doelgroepen

Projectleider Jochem Jousma: ‘ Dit nieuwe cursusaanbod is een vervolg op een aantal pilots dat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Onze ervaring in het praktijkgericht onderwijs aan jongeren voor wie leren niet gemakkelijk is, wilden we ook inzetten voor andere doelgroepen. Op De Steiger, school voor praktijkonderwijs, konden ouders van de leerlingen deelnemen aan de Horecaklas en de Taalklas. Daarnaast verzorgden we een aantal cursussen in de logistiek voor het Werkbedrijf Lelystad. De cursussen werden enthousiast ontvangen. De volgende stap is het cursusaanbod ook voor andere geïnteresseerden in Lelystad open te stellen.’

Meer informatie over de opleidingen is te vinden op www.eduvier.nl/avondschool.