Primeur voor wethouder onderwijs

Donderdagavond 14 juli jl. reikte de Lelystadse wethouder van onderwijs, Dennis Grimbergen, het eerste VSO Schooldiploma uit aan leerlingen van VSO De Anger in Lelystad. Een primeur, want dit is het eerste schooljaar waarin leerlingen die de praktijkgerichte leerweg binnen het voortgezet speciaal onderwijs volgen een schooldiploma kunnen halen.

De wethouder overhandigde in totaal zes diploma’s. Met de toevoeging van het VSO schooldiploma aan de reeds bestaande diploma’s kunnen alle leerlingen die onderwijs volgen op De Anger (en andere scholen voor voortgezet speciaal onderwijs) de school verlaten met een landelijk erkend diploma.

De Anger biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar voortgezet speciaal onderwijs van praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op vmbo-basis en -kader niveau. De school rust leerlingen die onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben toe voor de toekomst, zowel op sociaal emotioneel gebied, als met landelijk erkende diploma’s. Leerlingen van de Anger konden al vmbo kader en mbo 1 diploma’s behalen. Op collega VSO-scholen van Eduvier volgen leerlingen vmbo-tl of havo/vwo-onderwijs, en behalen hier de bijhorende diploma’s. Met de toevoeging van dit nieuwe landelijk ingevoerde VSO schooldiploma is het pallet compleet en kan elke VSO-leerling in aanmerking komen voor een landelijk erkend diploma.