College brengt bezoek aan VSO De Optimist

Dinsdag 28 september jl. bracht het College van B&W van de gemeente Noordoostpolder een bezoek aan VSO De Optimist. Tijdens het bezoek kreeg het College een inkijkje in de leeromgeving en het onderwijsaanbod op VSO De Optimist en werden de mogelijkheden besproken voor de verhuizing van de school naar de nieuwe VO-campus in Emmeloord.

Gespecialiseerd onderwijs

VSO De Optimist, één van de scholen van Eduvier, verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen uit de ruime omgeving die extra ondersteuning nodig hebben. Op dit moment volgen zo’n 70 leerlingen hier onderwijs vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl niveau. Leerlingen uit de gemeente die in aanmerking komen voor gespecialiseerd onderwijs op havo/vwo niveau, kunnen terecht op het Aurum College in Lelystad.

Naast gespecialiseerde leerkrachten beschikt de school over gedragswetenschappers en intern begeleiders die helpen het onderwijsproces voor elke leerling passend vorm te geven. Daarnaast werkt VSO De Optimist samen met diverse organisaties vanuit de jeugdzorg en de jeugd GGZ en is ze met de gemeente in gesprek om onderwijszorgarrangementen nog beter vorm te geven binnen de school.

Naast de reguliere lessen wordt op de school extra aandacht besteed aan leren leren, de voorbereiding op de toekomst en aan sociale vaardigheden. De leerlingen kunnen hun schoolperiode afsluiten met een landelijk erkend diploma op verschillende niveaus. De vmbo-basis/kader leerlingen kunnen een doorlopende leerlijn mbo-1 volgen. 95% van de leerlingen stroomt na VSO De Optimist dan ook door naar een vervolgopleiding.

Inclusieve VO-campus

De Espelerlaan in Emmeloord is de beoogde locatie voor een nieuwe VO-campus, waar naast het Emelwerda College, het Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius Mavo, Caleido-ISK, X-tuur en het Tienercollege, mogelijk ook de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs de Zonnebloemschool en VSO De Optimist een plek zullen krijgen.

Geïnspireerd

‘Als gemeente willen wij investeren in de toekomst van alle jeugd in de Noordoostpolder. Goed onderwijs en een veilige, inspirerende onderwijsomgeving vormen een belangrijke basis voor iedere jongere. Randvoorwaarde voor goed onderwijs is breed inzetbare onderwijshuisvesting. Voor het voortgezet speciaal onderwijs hebben De Optimist en Zonnebloemschool elkaar gevonden om samen met de gemeente VSO-onderwijs op de VO-Campus te realiseren. Dit zorgt voor jongeren van 12 tot 18 jaar met speciale en aanvullende onderwijsbehoeften een ideale leeromgeving tussen leeftijdsgenoten. Het is een mooi proces waarin we samen met de scholen ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen’, aldus een geïnspireerde onderwijswethouder Hans Wijnants.