SO De Optimist viert start PBS-methode

Leerlingen en medewerkers van SO de Optimist in Emmeloord trapten vrijdagmiddag 1 oktober jl. een nieuwe manier van werken af met een feestje. De school werkt met ingang van dit schooljaar met de PBS-methode. PBS staat voor Positive Behavior Support, het stimuleren van gewenst gedrag en het bijsturen van ongewenst gedrag.

Het doel is om op school een meer veilige, sociale en voorspelbare omgeving te creëren. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen goed kunnen leren. Vorig schooljaar startte het team van de school al met de voorbereidingen voor de invoering van PBS. Samen met de leerlingen dachten ze na over wat goed gedrag eigenlijk is en over wat zij van elkaar verwachten. De afspraken hierover zijn inmiddels zichtbaar in de school. Door de gehele school hangen visualisaties van de gedragsverwachtingen. Daarnaast heeft het team lessen in goed gedrag ontworpen. Afgelopen jaar is een start gemaakt met het geven van deze lessen. Ook worden elke twee weken nieuwe werkvormen aangeboden, waarmee een positieve benadering naar elkaar in gang wordt gezet.

Dit alles heeft tot nu toe geleid tot meer rust en veiligheid binnen de school. Om dit te vieren trapte de school de start van de PBS lessen dit schooljaar feestelijk af met suikerspinnen en het maken van een complimentenboom.