Ondanks corona 100% geslaagd

De 73 leerlingen van de praktijk- en VSO scholen van Eduvier die dit schooljaar examen deden voor hun mbo 1 entree diploma, legden dit traject met goed resultaat af en kunnen daarmee met hun diploma op zak doorstromen naar een mbo opleiding. Zowel de scholen als het MBO College Lelystad waarmee ze samenwerken zijn trots op hun leerlingen, die ondanks de beperking die de coronapandemie oplegde, zo’n mooi resultaat behaalden.

Een nieuwe leerroute

De afgelopen 3 jaar werkten praktijkschool De Steiger, VSO De Anger, VSO De Rede, VSO De Optimist, VSO Nautilus College Radioweg en de Stedenschool in samenwerking met het ROC College Lelystad aan het ontwikkelen van het entree-traject. Leerlingen die op deze scholen de praktijk- of vmbo b/k leerroute volgen, kunnen middels dit traject een landelijk erkend mbo 1 entree diploma behalen. Doel hiervan is leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een landelijke erkend diploma te bieden dat goed aansluit op een vervolgopleiding op het mbo.

Een ander manier van lesgeven

Van de scholen vergde dit een meer op het mbo gerichte manier van lesgeven, die ze gezamenlijk in de afgelopen 3 jaar hebben verfijnd. Zo werden leerkrachten opgeleid tot assessoren, zodat ze op de eigen locatie examens in verschillende vakken kunnen afnemen. Ook de vakken worden op de eigen locatie verzorgd. Alleen voor het centraal examen gaan leerlingen naar het ROC.

In een veilige setting kennismaken met het mbo

Juist voor de leerlingen van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is het van belang om binnen de veilige setting van de eigen school kennis te maken met het mbo. De scholen bieden onderwijs aan jongeren die extra onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben. In kleine klassen stemmen ze het onderwijs af op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten staat centraal en naast de reguliere vakken wordt op school veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Trots

Ter voorbereiding op het centraal examen doen de leerlingen normaal gesproken proefexamen op de mbo-locatie, om alvast kennis te maken te maken met het gebouw en de omgeving. Dit jaar kon dat niet, in verband met de coronamaatregelen. Toch is het dit schooljaar gelukt om, ondanks de beperkingen die de coronapandemie oplegde, alle examens volledig af te leggen en met goed resultaat. De collega’s van de samenwerkende scholen zijn dan ook supertrots op de prestatie die hun leerlingen hebben geleverd.