Verscherpt toezicht Nautilus College Radioweg van de baan

Almere – Het Nautilus College locatie Radioweg vierde 11 maart jl. dat het verscherpt toezicht van de baan is. De school realiseert kwalitatief goed onderwijs en scoort daarmee voldoende, aldus de inspectie.

De school stond sinds januari 2019 onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. De medewerkers werkten de afgelopen tijd vol overgave aan het verbeteren van de punten die de inspectie als onvoldoende had aangemerkt. Met goed resultaat, want naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek is het verscherpt toezicht opgeheven.

Nautilus College Radioweg verzorgt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen die vanwege gedragsproblemen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs niet aan leren toekomen. Op de Radioweg krijgen ze extra ondersteuning en begeleiding. De school biedt de leerlingen een nieuwe start.

Trots op leerlingen

Directeur Gea Heuven: ‘We zijn vooral trots op onze leerlingen. Tijdens de lessen en in de pauzes is het enthousiasme waarmee ze naar school gaan en het plezier dat ze hier hebben duidelijk zichtbaar.’

Ook de inspectie gaf aan geroerd te zijn door de gesprekken met leerlingen. Zij vertelden zich op school gezien en gehoord te voelen en blij te zijn dat ze hier hun diploma kunnen halen. De school kreeg dan ook niet alleen een voldoende beoordeling, maar ook de extra waardering ‘goed’ voor het pedagogisch klimaat.

Want om tot goede leerresultaten te komen is een goed ‘pedagogisch klimaat’ één van de voorwaarden. Als je je veilig voelt, gezien en gehoord wordt en een positieve sfeer ervaart, lukt het om zelf te zien wat je kunt en je verder te ontwikkelen.

De school werkt de komende jaren verder aan het ontwikkelen van deze veilige omgeving en het versterken van het onderwijsaanbod, zodat ook toekomstige leerlingen hier een fijne plek vinden en met een diploma op zak hun toekomst vervolgen.