Ook in 2017-2019 ESF-subsidie voor PRO-/VSO-scholen

De gemeente Almere heeft voor de PRO-/VSO-scholen gevestigd in de arbeidsmarktregio Flevoland, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Op weg naar werk III”. Middels deze ESF-subsidie wil de gemeente Almere faciliteren dat de scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/-participatie van leerlingen.

Jongeren van PRO-/VSO-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor hen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep subsidie beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Nautilus College (locatie Lierstraat), De Anger, De Rede, De Steiger en De Optimist VSO hebben deze subsidie onder meer gebruikt ten behoeve van stagetrajecten. Ook in voorgaande jaren namen deze scholen deel aan de ESF-projecten “Op weg naar werk I” en “Op weg naar werk II”.