Deelnemer Pilot Pabo Eduvier in gesprek met de Minister

Demissionair minister van primair- en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul bezocht 22 januari jl.  Almere. Op basisschool Digitalis ging ze in gesprek met de samenwerkende schoolbesturen, studenten, (toekomstige) docenten en de gemeente over het toenemende personeelstekort in het onderwijs. Vanuit Eduvier schoof Manal Atoubi aan bij de gesprekken. Manal werkt op Nautilus SO en neemt deel aan de pilot Pabo opleiding binnen Eduvier.

Taskforce

Almere is de snelst groeiende stad van Nederland. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt daardoor naar verwachting toe met 25 procent tot 2036. Hierdoor loopt ook het leraren- en schoolleiderstekort verder op, terwijl Almere nu al relatief gezien het grootse tekort in het onderwijs heeft. Tijdens de bijeenkomst met de minister werd gesproken over wat de schoolbesturen, opleiders en de gemeente Almere doen om dat probleem het hoofd te bieden én welke bijdrage zij van de minister vragen.

Met de Taskforce onderwijsarbeidsmarkt werken de Almeerse partners onder meer aan vernieuwend opleiden, loopbaanontwikkeling, professionalisering en het verlagen van de werkdruk. Ook wordt ingezet op aantrekkelijke loopbaanpaden en innovatie. Van het rijk vragen de Almeerse scholen aandacht voor het verlagen van drempels in de huidige wet- en regelgeving die deze vernieuwingen bemoeilijken.

Drempels verlagen

Directievoorzitter Mark Vlasblom van het ROC van Flevoland, nam de minister mee in de mogelijkheden die Almere ziet voor het beter benutten van mbo-studenten voor het onderwijs. Denk daarbij aan een tegemoetkoming in studiekosten en stagevergoedingen. Maar ook drempels in de huidige wet- en regelgeving die verlaagd of misschien zelfs weggenomen kunnen worden.

Vernieuwende vormen van opleiden

Onder leiding van Hasib Moukaddim, directeur Hogeschool Windesheim Almere, ging demissionair minister Paul in gesprek met studenten, opleiders en docenten. Ze spraken onder meer over vernieuwende vormen van opleiden. Manal deelde haar ervaring met het intern opleidingstraject richting de Pabo dat Eduvier dit schooljaar in samenwerking met Windesheim startte. Het eerste jaar volgen de deelnemers een op maat gemaakt traject, waarin ze toewerken naar een ontwikkelassessment. Aan de hand hiervan wordt gekeken of zij kunnen doorstromen naar een AD PEP of Pabo opleiding.

Manal licht toe: ‘Het doel van de Pilot Pabo is niet alleen om nieuwe leraren te vinden, maar ook om betere ondersteuning te bieden en het onderwijs af te stemmen op ieders behoeften. Binnen de pilot wordt gekeken naar de sterke punten van elke deelnemer en we krijgen extra ondersteuning waar nodig. Sommige deelnemers kiezen voor de AD PEP, anderen gaan richting de PABO.’

‘Het is inspirerend om deel uit te maken van iets dat niet alleen op korte termijn helpt, maar ook de toekomst van het onderwijs verandert. Samen bouwen we aan een betere school en we hopen dat meer mensen enthousiast worden om ook het onderwijs in te gaan.’

Alleen krijg je het niet voor elkaar

Minister Paul kijkt terug op een constructieve bijeenkomst: ‘Wat ik met name meeneem naar Den Haag is dat als je het hebt over het lerarentekort, je heel goed en nauw samen moet werken. We hebben vandaag daarom ook gesproken over de samenwerking die er is tussen scholen, lerarenopleidingen, de gemeente en het ministerie. En dat is ook super belangrijk, want alleen krijg je het niet voor elkaar’.