Privacy reglement

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel u meer controle te geven over uw persoonsgegevens. Ook binnen Eduvier verwerken we persoonsgegevens van onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om.

Wij registreren alleen die (persoons)gegevens die nodig zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van onze leerlingen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot die medewerkers die dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.

Onze scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. Met de leveranciers maken we strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. We delen daarnaast alleen leerling informatie met andere organisaties als ouder(s)/verzorgers(s) of de leerling van 16 jaar of ouder daar toestemming voor hebben gegeven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Meer informatie vindt u in ons privacy reglement. Hierin wordt onder meer beschreven welke (persoons)gegevens wij verwerken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Functionaris Gegevensbescherming

Eduvier heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een onafhankelijke deskundige op het gebied van de privacywetgeving (AVG) en houdt toezicht op de toepassing en naleving van deze wet binnen Eduvier.

Contactgegevens:

dhr. A. Jonker
Postbus 2344
8203 AH Lelystad
T 06 288 11 477
E privacy@eduvier.nl