Vult u ook een ouderverklaring voor het Argentum College in?

Om onze plannen voor het starten van een nieuwe havo/vwo school in Lelystad te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar ouders van kinderen tussen 10 en 12 jaar (in de omgeving van Lelystad) die achter dit initiatief staan en hiervoor een ouderverklaring willen invullen.

Het Argentum College

Lelystad en omgeving groeit en daarmee groeit ook het aantal jongeren dat de komende jaren naar het voortgezet onderwijs gaat. Om er voor te zorgen dat jongeren in hun eigen regio voor een school kunnen kiezen die bij hen past, breiden we ons voortgezet onderwijs in Lelystad uit met een nieuwe kleinschalige havo/vwo school: het Argentum College. De school gaat werken met een persoonlijk leerplan en flexibele leermogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld vakken waar je goed in bent op een hoger niveau volgen.

School waar je gezien wordt

Directeur Peter Nooitgedagt van Eduvier licht toe: ‘De ervaring en expertise die we hebben opgedaan in het voortgezet speciaal onderwijs op onze havo/vwo school het Aurum College, gebruiken we ook op deze nieuwe school. Elke leerling heeft een andere leerstijl. Met een persoonlijk leerplan kunnen we hierop inspelen. Onze mentoren voeren met elke leerling regelmatig één-op-één gesprekken, niet alleen over hun leervorderingen, maar ook over hoe het met hen persoonlijk gaat. Ouders zien we als onze partners en met hen hebben we dus ook veel contact. Dat het een kleinschalige school wordt, zorgt ervoor dat elke leerling ook echt herkend en erkend wordt.‘

Niet meer buiten Lelystad naar school

Op dit moment kiest een deel van de jongeren uit Lelystad voor een school buiten de stad. Daarnaast groeit het aantal inwoners van Lelystad, en daarmee het aantal leerlingen dat de komende jaren voortgezet onderwijs gaat volgen. Als je havo/vwo-onderwijs wilt volgen, is er op dit moment in Lelystad minder keus dan voor vmbo-onderwijs. Bestuurder van Eduvier Marleen Lemstra: ‘Samen met collega schoolbesturen werken we er elke dag aan het onderwijs in Lelystad completer en aantrekkelijker te maken, om elke leerling passend onderwijs te kunnen bieden. Met het starten van deze nieuwe havo/vwo school willen we een bijdrage leveren aan een groter en divers onderwijsaanbod in onze eigen regio, zodat jongeren thuisnabij onderwijs blijven volgen.’

De eerste stap – ouderverklaringen

Eén van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen starten is aantonen dat er voldoende belangstelling voor is. Hiervoor moeten nieuwe scholen ouderverklaringen verzamelen van ouders van kinderen tussen 10 en 12 jaar uit Lelystad en omgeving.

Wilt u de start van het Argentum College steunen, dan kunt u via de website van DUO een ouderverklaring afgeven. Inloggen kan met DigiD. In de verklaring moet ook het BSN nummer van uw zoon of dochter worden ingevuld, zodat DUO kan controleren of de ouderverklaringen van ouders met kinderen in de juiste leeftijdscategorie afkomstig zijn.

Tot en met 29 oktober a.s. kunnen ouders de ouderverklaring invullen én eventueel ook weer intrekken. Een ouderverklaring geldt niet als inschrijving bij een school, het geeft alleen aan dat u achter dit initiatief staat.​​​​​​​ Meer informatie over het Argentum College vindt u op www.eduvier.nl/argentumcollege.