EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolAquariusNautilus CollegeDe OptimistFlevodrome
 Inloggen medewerkers
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?


 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | AFKORTINGEN | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Eduvier onderwijsgroep

Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben.

De verschillende scholen van Eduvier hebben elk hun eigen doelgroep en specialisme en hebben een aantal dingen gemeen. Ze bieden, naast goed gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsondersteuners, de speciale leeromgeving en deskundige begeleiding die de leerling nodig heeft om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen.

Naast onderwijs realiseren we ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen.

Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgen we advies, begeleiding en onderwijsexpertise op maat.

           

Flyer Eduvier 


Laatste nieuws

Eduvier ondertekent aanpak ketensamenwerking kwetsbare jongeren

Begin dit jaar tekende de gemeente Lelystad met een aantal (onderwijs)partners een convenant waarin hun samenwerking in het begeleiden van kwetsbare jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs werd vastgelegd.  Het doel: nieuwe mogelijkheden bieden om deze jongeren naar een startkwalificatie of duurzame arbeid te begeleiden. Inmiddels is een aantal nieuwe stappen gezet in de ketensamenwerking, waaronder de inrichting van Matchpoint én het traject Entree Arbeid. Om de stappen die gezet zijn formeel te bekrachtigen, is een bestuurlijke uitwerking van het convenant opgesteld. Deze is op 1 oktober jl. ondertekend door de onderwijspartners (waaronder Eduvier), de gemeente Lelystad en Werkbedrijf Lelystad.

Nieuwsbericht openen.