ESF subsidie voor arbeidstoeleiding

In schooljaar 2020-2021 ontving onze school ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding van circa € 53.000. De minister van SZW zegde deze ESF-subsidie toe aan de gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor schooljaar 2020-2021 een aanvraag voor zowel ESF als het Coronacrisisfonds REACT-EU indiende voor de PrO en VSO scholen in de regio.

De ESF-middelen worden op onze school gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. We verzorgen hiervoor branchegerichte cursussen zoals koken, fietstechniek, zorg, houtbewerking en logistiek en we investeren in externe stages.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO en VSO scholen in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021. Vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU is voor PrO en VSO scholen € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022 beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO en VSO scholen aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.