Basisgroep

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende praktijkvakken, zodat je in het tweede jaar gemakkelijker een keuze kunt maken voor de sector die het best bij jou past.

Naast de praktijkvakken volg je AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) zoals taal, rekenen en begrijpend lezen.