Sprint arrangement

Soms lukt het niet om direct na de basisschool de overstap naar het vmbo te maken. Voor leerlingen die een extra jaar nodig hebben om dit te realiseren, bieden we het sprint arrangement.

Als je dit arrangement volgt, start je in de basisgroep van het eerste jaar praktijkonderwijs. De lessen die je volgt zijn afgestemd op jouw behoeften en vaardigheden en sluiten zoveel mogelijk aan bij de methodes en werkwijze die de scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Lelystad gebruiken.

Na één jaar kun je, als dit lukt, de overstap maken naar het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo).