Sectorgroep

Na het oriëntatiejaar volgt een keuzemoment. Je kiest één van de vier sectoren. Om deze keuze zorgvuldig te kunnen maken, doe je onder andere een beroepentest. Deze test en gesprekken met je ouders en de vakdocent(en) helpen je in het bepalen van je keuze.

Zo werk je steeds meer toe naar het werk of de vervolgopleiding die je wilt doen. Om werkervaring op te doen loop je stages.