Corona maatregelen op De Steiger update 19-12-2021

De Steiger, school voor Praktijkonderwijs.

Lelystad, zondag 19 december 2021

Sluiting van De Steiger
Het nieuws van de nieuwe lock-down heeft u waarschijnlijk net als ons overvallen. Dit vraagt weer veel aanpassing van iedereen.
Zoals u begrepen hebt zijn de scholen met ingang van morgen 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gesloten.
Op 3 januari 2022 wordt besloten of de scholen weer open mogen vanaf 10 januari 2022.
U krijgt dan bericht van ons hoe het verder gaat.

Opvang
In de week van 20 december tot en met 23 december verzorgen wij de opvang voor die leerlingen die dat nodig hebben. De school is dan open vanaf 08.30 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Ouders en verzorgers die hier gebruik van willen maken kunnen zich melden. U kan in dat geval een bericht sturen of contact opnemen met de school vanaf morgenochtend (0320252254) of al via de mentor een verzoek doen.

Stages
De meeste sectoren waar onze leerlingen stage lopen zullen worden gesloten. Daar waar leerlingen nog stage lopen, in bijvoorbeeld essentiële winkels, gelden de regels van het stagebedrijf en mag de stage indien mogelijk doorgaan. Leerlingen die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met hun stagebegeleider.

Ondanks dit alles wensen wij u fijne dagen.
Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Vriendelijke groet, team van de Steiger