Corona update 29 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op dit moment hebben drie collega’s Corona en zijn er gelukkig drie collega’s die terug komen van Corona. Daarnaast hebben twee collega’s een stevige griep te pakken. U zult begrijpen dat we niet alles kunnen oplossen en vragen uw begrip.
Wij willen u nadrukkelijk vragen om open en eerlijk te zijn als er zich binnen uw omgeving Corona voordoet. Meld het en wij zullen u van advies voorzien.

Waarom blijven de scholen in het onderwijs open in de huidige situatie? Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Wel gelden in het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de scholen verantwoord open kunnen zijn. Welke aanvullende maatregelen gelden er per 28 november voor de scholen? Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. De volgende aanvullende maatregelen zijn ingevoerd:

1. Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school (aula/kantine, wc en gangen) voor leerlingen en personeel in het VO.
2. Alle leerlingen in het vo krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Op de Steiger is dat de maandag en de woensdag, op beide locaties. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.
3. Alle scholen wordt dringend geadviseerd indien mogelijk looproutes in en rondom het gebouw in te richten, waardoor sprake kan zijn van éénrichtingsverkeer. De basisgroepen komen en verlaten de school via de achterkant van het gebouw en houden al hun pauzes op het midden plein. De oriëntatie groepen komen via de hoofdingang naar binnen en verlaten op die manier de school ook weer. De leerlingen van het 3e leerjaar en specialisaties komen via de deur bij het techniek lokaal de school binnen en verlaten de school ook op die manier. Leerlingen vanaf het 2e leerjaar houden hun pauzes op het grote plein voor de school. Deze afspraak gaat in op 1 december.

Als er weer nieuws is melden we ons weer, via dit kanaal.