Vmbo-tl

Als je je vmbo-tl diploma wilt halen, leg je staatsexamens af. Deze vinden plaats op De Anger. Door deelcertificaten te behalen voor je examenvakken, bouw je je diploma langzaam op. Als je alle deelcertificaten hebt behaald, krijg je je vmbo-tl diploma.

De volgende vakken komen aan bod:

 • Nederlands*
 • Engels*
 • wiskunde
 • economie
 • maatschappijleer* en maatschappijkunde
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • muziek
 • rekenen*
 • profielwerkstuk*

Met deze vakken kun je examen doen in twee profielen:

 • economie
 • zorg en welzijn

De vakken met een * zijn verplicht in elk profiel.