Kader leerweg

De volgende vakken komen aan bod in de kader leerweg:

  • Nederlands
  • Engels
  • wiskunde
  • economie
  • maatschappijleer en maatschappijkunde
  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • biologie
  • rekenen
  • profielwerkstuk