Samen met…

Samenwerken is een belangrijk thema. Niet alleen voor jou en je medeleerlingen, maar ook voor ons als school.

Ouders

Goede samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We betrekken hen actief bij jouw schoolloopbaan. Je mentor is de spil in het contact tussen jou en je ouders en de school.

Jeugdzorg

Als je Jeugdzorg krijgt, werken we nauw samen met de betreffende organisatie(s) om de zorg en het onderwijs goed op elkaar af te stemmen.

Jeugd en veiligheid

Samen met de afdeling Jeugd en Veiligheid van de Politie creëren we een veilig klimaat in en om de school.

SO/VSO Lelystad en Eduvier

De Anger maakt samen met De Rede, het Aurum College en de dokter Herman Bekiusschool deel uit van  SO/VSO Lelystad.  Deze scholen werken nauw met elkaar samen. Daarnaast werken we samen met de andere scholen van Eduvier onderwijsgroep, die gevestigd zijn in Flevoland.