Onderbouw

In de onderbouw besteden we aandacht aan de basisvakken:

 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde
 • Engels
 • wereldoriëntatie
 • breingeheimen
 • leefstijl

Daarnaast volg je praktijkvakken:

 • consumptieve techniek
 • algemene techniek
 • groen
 • houtstek
 • sport
 • beeldende vorming
 • muziek