Stage

Afhankelijk van de leerroute die je volgt, ga je stage lopen.

Interne stage

De interne stage is een opbouwtraject.

  • Eerst leer je stagewerkzaamheden uitvoeren binnen de school. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de lessen consumptieve techniek zijn, maar ook middels (leer)werkzaamheden die worden aangeboden op onze locatie op de Vaartweg en bij de Houtstek.
  • Daarna volg je (ter voorbereiding op een externe stage ) een Intern Arbeids Traject (IAT), waarbij je in een groep klussen leert doen.
  • Aansluitend volg je het traject Beschutte Externe Stage (BES), waarbij je samen met andere leerlingen en onder begeleiding van een praktijkdocent binnen een regulier bedrijf leert werken.

Externe stage

Past het binnen je leerroute en beschik je over de nodige vaardigheden, dan mag je extern stage lopen. Hiervoor moet je wel 15 jaar zijn. De stage mag je vervullen bij een bedrijf of organisatie. Samen met je leerkracht en onze stagecoördinator bereid je de stage voor en kan je op deze manier kennis maken met werken.