PRO route

Als je de VSO-PRO route volgt, kun je een VSO-PRO diploma halen.

Je bereidt je voor om aan het werk te gaan. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke doelen binnen deze richting. Vanaf het derde leerjaar werk je aan een portfolio dat je meeneemt naar het laatste schooljaar. In dit portfolio wordt jouw voortgang bijgehouden, door jezelf, maar ook door de mentor en de praktijkdocenten.

Je stroomt uit naar beschutte of beschermde arbeid en kunt, onder bepaalde voorwaarden, ook uitstromen naar reguliere arbeid of entree onderwijs (MBO1).