Bewegingsonderwijs

Twee of drie keer per week krijg je gymles. Actief bewegen is natuurlijk erg goed voor je lichaam, maar ook het sportief en respectvol omgaan met elkaar kun je goed leren door te sporten.

In de gymlessen leer je samen te werken en op te komen voor elkaar. Je mag zelf ideeën aandragen en met je medeleerlingen activiteiten organiseren. Samen sportief bewegen en plezier hebben is waar het om gaat.