Stage

Tijdens je opleiding kun je stage lopen. Dit kan zowel binnen als buiten de JJI.

Als duidelijk is in welk vakgebied jouw interesses liggen, start je eerst met een interne stage. Je loopt bijvoorbeeld stage in de interne loods, de montage afdeling, het personeelsrestaurant of binnen het cluster sport. Doel is vooral algemene vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt als je aan het werk gaat.

Leerlingen met een verlofstatus kunnen extern, buiten de JJI, stage lopen. Dit kan in de externe loods die aan de JJI verbonden is, of bij stagebedrijven. De stagecoördinator begeleidt je hierbij en zorgt voor de stageplekken. De stages kunnen gekoppeld worden aan een specifieke opleiding.

Trajectbegeleiders bieden een nazorgtraject van maximaal 1 jaar.