Over ons

De Stedenschool verzorgt het onderwijs aan jongeren in de Justitiële Jeugdinrichting ( JJI) Lelystad, onderdeel van Pluryn/Intermetzo.

Hier verblijven jongeren vanaf 12 jaar die in voorlopige hechtenis zijn genomen en jongeren die jeugddetentie of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd hebben gekregen. De rechter bepaalt de verblijfsduur. Deze kan variëren van enkele dagen tot enkele jaren.

Als je geplaatst wordt in de JJI Lelystad krijg je automatisch een plek op de Stedenschool, ook als je niet leerplichtig bent.

Op school kun je je talenten verder ontwikkelen. Dit helpt je een passende baan of vervolgopleiding te vinden als je de JJI verlaat.