Theorie

Het onderwijsaanbod bestaat in de praktijk uit zoveel mogelijk branchegerichte opleidingen en de theorievakken Nederlands, rekenen/wiskunde, economie, Engels en burgerschapskunde.

Daarnaast bieden we de ondersteunende vakken budgetteren en arbeidsvaardig op stage en kunnen leerlingen IVIO-certificaten behalen voor tekstverwerking en spreadsheet.

Als je wilt kunt je ook werken aan een vmbo-tl opleiding.