Onderwijs op maat

Op de Stedenschool richt je je op dat wat je leuk vindt. Op dat wat je goed kunt en waar je straks in de maatschappij de meeste kans mee maakt. Het onderwijsaanbod bestaat in de praktijk uit zoveel mogelijk branchegerichte opleidingen en de theorievakken Nederlands, rekenen/wiskunde, economie, Engels en burgerschap. Daarnaast bieden we de ondersteunende vakken budgetteren en arbeidsvaardig op stage en kun je IVIO-certificaten behalen voor tekstverwerking en spreadsheet. Als je wilt kunt je ook werken aan een vmbo-tl opleiding.

Als je begint op de Stedenschool, ga je eerst naar de instroomklas. Hier kun je wennen aan de nieuwe omgeving en ga je op zoek naar je interesses en talenten. Zodra we hier samen een duidelijk beeld over hebben, stap je over naar een vakgroep.

Vakgroepen

Techniek, Theorie, Consumptief, Sport en Groen zijn de hoofdrichtingen. Binnen de vakgroepen kun je je specialiseren in verschillende onderwerpen.

Techniek

In de moderne praktijklokalen ga je aan de slag met technische vakken.

Meer lezen

Sport

Je krijgt sportlessen en kunt opleidingen volgen op het gebied van sport.

Meer lezen

Consumptief

Binnen de vakgroep Consumptief werk je aan je vaardigheden in de keuken.

Meer lezen

Theorie

Naast de praktijkgerichte leerwegen is het ook mogelijk te werken aan een vmbo-tl diploma.

Meer lezen

Stage

Tijdens je opleiding kun je stage lopen. Dit kan zowel binnen als buiten de JJI.

Meer lezen

Certificaten en diploma’s

Binnen de Stedenschool kun je onder andere branchegerichte certificaten behalen.

Meer lezen