Samen met…

Hulpverleners

De medewerkers van de Stedenschool voeren veel overleg met de  hulpverleners van de JJI. De mentor van de groep en de mentor van school werken nauw samen.

Ouders

Naast de jeugdhulpverleners van de JJI worden ook ouders zoveel mogelijk betrokken bij het onderwijs en uitgenodigd voor perspectiefplanbesprekingen, ouderavonden en diploma- en certificaatuitreikingen.