Zomaar een dag

In de JJI word je op een groep geplaatst, die uit 6 tot 10 personen bestaat. Op de groep zijn minimaal 2 groepsleid(st)ers aanwezig. Je hebt een eigen mentor op de leefgroep en op school, die voor jou het eerste aanspreekpunt zijn.

Maar hoe is het om als jongere in een gesloten justitiële inrichting te verblijven? Om een beeld te krijgen van het dagelijkse leven, een impressie van ‘zomaar een dag’.

Ochtendritueel

’s Ochtends om 7 uur komt de groepsleiding op de groep. Na een eerste controle wordt je kamer geopend ( ’s nachts is je kamer afgesloten). Je doet je huishoudelijke taken en ontbijt samen met je groepsgenoten. Terwijl jullie de ontbijttafel opruimen belt de groepsleiding met school en geeft de bijzonderheden van de dag door. Hierna maak je je klaar om naar school te gaan.

Ondertussen vindt er op school een ‘overdracht’ plaats: Het schoolteam neemt de bijzonderheden van alle groepen door. Wie komt er vandaag naar school? Wie moet er hoe laat naar de medische dienst? De tandarts? Een therapeut? Alle bijzonderheden worden in het dagprogramma verwerkt.

Naar school

Vanaf 9 uur komen de groepen naar school. Dit gebeurt onder regie van de beveiligers van de JJI die vanuit hun CP (centraal post) de diverse loopbewegingen coördineren, zodat de veiligheid blijft gewaarborgd. Iedere vakgroep heeft een eigen verzamellokaal. In dit lokaal word je door je docenten opgevangen en neem je het programma van de dag door.

Het programma

’s Ochtends volg je drie lesuren. Na ieder uur brengt de docent je naar het volgende lokaal of vak . Heb je les in de praktijkgang, dan moet je aan het begin en aan het einde van de les door een metaaldetectiepoortje lopen. Ook dit om de veiligheid van iedereen goed te kunnen waarborgen.

Om 12.15  brengt de docent je weer naar de groep. Nu snel de tafel dekken voor de lunch, want vanaf 13.00 uur gaan de eerste groepen al weer naar school. Ook nu ga je weer eerst naar het verzamellokaal van jouw vakgroep.

’s Middags volg je nog twee lesuren en om 15.15 word je weer terug gebracht naar de groep.

Terug naar de groep

Terwijl op school de docenten zich verzamelen om alle bijzonderheden van de dag door te spreken, volg je op de groep het rooster van de dag. Er moet gekookt worden en je gaat even lekker met de hele groep naar buiten (luchten).

Na het eten ruim je gezamenlijk op en volgt het avondprogramma. Aan het einde van de avond moet je naar je kamer. Deze wordt door de groepsleiding afgesloten. Op naar de volgende dag.