Corona nieuws november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het coronaprotocol voor scholen is op 25 september vervangen door een richtlijn. Er gelden sindsdien – met uitzondering van het sneltesten – geen specifieke maatregelen meer voor het (voortgezet) onderwijs.
In november 2021 zijn diverse aanscherpingen geweest zonder gevolgen voor het onderwijs. Op 19 november gaat echter de quarantaine maatregel van kracht die zegt dat huisgenoten, van een op corona positief getest persoon, ook in quarantaine moeten.
Het is aan de school om op verantwoorde wijze fysiek onderwijs voor alle leerlingen te verzorgen en een veilige werkomgeving voor alle medewerkers te realiseren. Indien hiervoor maatwerk nodig is kunnen scholen passende alternatieven toepassen om een veilige leer- en werkomgeving te creëren.
Wat betekent bovenstaande voor De Steiger?
Alle basismaatregelen rondom hygiëne zijn nog steeds van kracht: Was je handen regelmatig en blijf thuis bij klachten. In school is goede ventilatie nodig en dienen handcontactpunten meerdere keren per dag te worden schoongemaakt. Ook blijft het advies dat medewerkers en leerlingen, die niet gevaccineerd zijn, twee keer per week een zelftest doen. (deze zijn gratis te verkrijgen op school)
Verder kunt u van ons verwachten dat:
als er meerdere leerlingen besmet zijn in een klas, wij contact opnemen met de GGD en wij hun advies zullen volgen;
u ons altijd kunt bellen voor als er vragen zijn;
dat stages gewoon doorgaan tenzij het stageadres daar bezwaren tegen heeft;
wij ons bij communicatie over besmettingen op school houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/ privacy
wij u via de website https://www.eduvier.nl/desteiger/ kopje nieuws zullen informeren
we de mondkapjes ‘plicht’ voor het bewegen in de school, na overleg met de MR, weer willen invoeren vanaf woensdag 24 november. Wij verzoeken u dringend hieraan mee te werken
bij ziekte of afwezigheid van docenten willen we de lessen zoveel als mogelijk door laten gaan, maar dat zal helaas niet altijd lukken. In die gevallen sturen we uw zoon/dochter naar huis en zullen we u bellen.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Steiger.