Voor wie?

SO De Optimist  is een school voor  kinderen die extra onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben. Voor kinderen met een vorm van autisme bijvoorbeeld, die zich op een reguliere school niet op hun plek voelen. Of voor kinderen die vanwege hun gedrag op de reguliere school niet aan leren toekomen.

Aanmelden

Om uw zoon of dochter aan te kunnen melden op onze school heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor  speciaal onderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Eduvier.