Over ons

SO de Optimist is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben.

Reguliere lesstof

De lesstof komt overeen met die op reguliere basisscholen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan:

  • zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • leren leren
  • omgaan met media en technologische hulpmiddelen

Unieke onderwijsvorm

Wat onze school uniek maakt is de onderwijsvorm. Een prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. We verzorgen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs op maat.

Elke klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijsondersteuner. In de klas heeft elke leerling zijn of haar eigen (afgeschermde) werkplek. We werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes en maken gebruik van hulpmiddelen als time-timers.

In deze veilige en voorspelbare leeromgeving werken de leerlingen toe naar de overstap naar een reguliere of speciale middelbare school.