Samenwerking met…

Samenwerken is een belangrijk thema. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de school.

We werken nauw samen met ouders. Als een leerling jeugdzorg krijgt, werken we nauw samen met de betreffende organisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen.

Naast onderwijs op school,  bieden we onderwijs op afstand. Aan leerlingen thuis en/of op de dagbesteding en aan leerlingen die vanuit dagbesteding de stap terug kunnen maken naar onderwijs binnen de school.