Kernwaarden

Op school werken we met vier kernwaarden:

• veiligheid
• vertrouwen
• respect
• plezier

Bij deze kernwaarden horen ‘gedragsverwachtingen’. We spreken met elkaar af wat we van elkaar verwachten en we stimuleren positief gedrag.