Op expeditie met Staatsbosbeheer

Op woensdag 12 juli jl. werd Flevodrome Lelystad uitgenodigd door Staatsbosbeheer voor een expeditie door de Oostvaardersplassen. Dit als dank voor de samenwerking het afgelopen jaar.

Staatsbosbeheer is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers voor assistent bos- en natuurbeheer. In februari 2023 organiseerden ze hiervoor een natuur meewerkmiddag, waar ook Flevodrome bij aanwezig was. Naar aanleiding van deze kennismaking kregen we het verzoek om een steenuilenkast te maken. Deze klus werd geklaard door de deelnemers van Flevodrome, met een mooi eindresultaat.

Als dank hiervoor werden we  uitgenodigd om met de deelnemers op expeditie te gaan door de Oostvaardersplassen. Na de uitleg over het ontstaan van de plassen gingen we ‘on tour’, om de vele diersoorten te spotten. Het werd een prachtige dag.

Door de mooie samenwerking tussen Flevodrome en Staatsbosbeheer werken er inmiddels drie oud deelnemers van Flevodrome bij Staatsbosbeheer.