Samen met…

Samenwerken is een belangrijk thema. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de school.

We werken nauw samen met ouders. Als een leerling jeugdzorg krijgt, werken we nauw samen met de betreffende organisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen.

De clusterklas

Samen met jeugdzorg medewerkers geven we leerlingen binnen de clusterklas tijdelijk extra ondersteuning. Ze krijgen bijvoorbeeld extra lessen, of ze voeren individuele gesprekjes over wat ze dwars zit.