Over ons

De Dokter Herman Bekiusschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben.

Onderwijs op maat

Elke leerling volg onderwijs op maat. We bieden zoveel mogelijk structuur, rust en regelmaat door te werken met een vast lesrooster, vaste leerkracht(en) en kleine groepen. Een klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijsondersteuner. In de klas heeft elke leerling zijn of haar eigen (afgeschermde) werkplek. We werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes en maken gebruik van hulpmiddelen als time-timers.

In deze veilige en voorspelbare leeromgeving werken de leerlingen toe naar de overstap naar een reguliere of speciale middelbare school.

Sociale vaardigheden

Naast de reguliere schoolvakken neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Leren leren, je voorbereiden op de toekomst en het werken aan sociale vaardigheden zoals ‘zelfredzaamheid’ en ‘samenwerken’ zijn belangrijke thema’s. Deze komen zowel tijdens de reguliere lessen, als in speciale lessen als ‘Leefstijl’ aan bod.

We werken volgens het PBS principe. Positive Behavior Support (PBS) richt zich op het versterken van gewenst gedrag. De nadruk ligt dus op dat wat goed gaat, een positieve aanpak. Het doel is dat kinderen en leerkrachten zich veilig voelen op school. Dit bevordert het leren en helpt gedragsproblemen voorkomen.