Kernwaarden

Op school werken we met drie kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Bij deze kernwaarden horen ‘gedragsverwachtingen’. We spreken met elkaar af wat we van elkaar verwachten en we stimuleren positief gedrag.